Witamy na stronie !

 

KANDYDAT DO KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

sędzia płk Mariusz LEWIŃSKI

baner2

***

dzięki

Płk sędzia MARIUSZ LEWIŃSKI

o swoich zdaniach w KRS

***

Przeczytaj!

ngo lewinski

***

SYLWETKA KANDYDATA DO KRS

MLewinski4

Mariusz Lewiński urodził się 19 stycznia 1967 r. we Wrocławiu. Żona Urszula magister prawa. Syn Michał student informatyki.

Mariusz Lewiński w 1990 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Po odbyciu przeszkolenia wojskowego odbył aplikację sędziowska w Sądzie Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu równolegle odbywając aplikację pozaetatową w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, gdzie w 1992 r. zdał egzamin sędziowski. Od 1992 na stanowisku asesora w Sądzie Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu. W 1994 r. został powołany na stanowisko sędziego tego Sądu, a następnie sędziego w Wojskowym Sądzie Garnizonowym we Wrocławiu. Od 2004 r. pełnił służbę w Wojskowym Sądzie Garnizonowym w Krakowie, gdzie w okresie od 2004 do 2007 r. był Prezesem tego Sądu.

Płk Mariusz Lewiński wykrył wiele patologii w sądownictwie oraz prokuraturze wojskowej. Ujawnił dużą grupę dyspozycyjnych prokuratorów i sędziów komunistycznych ze stanu wojennego orzekających nadal w wymiarze sprawiedliwości III RP ! Zawiadomił ponadto ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka o licznych patologiach kryminalnych w sądownictwie wskazując np. na sędziego, który przywłaszczył sobie stopień oficerski i stanowisko sędziego nie spełniając ustawowych wymogów aby być oficerem i sędzią sądu wojskowego. Do dziś ten ,,przebieraniec” wydaje wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej! W konsekwencji kierownictwo prokuratury wojskowej (rodem z PRL np. Krzysztof Parulski znany też z nieuczciwego tzw. śledztwa smoleńskiego), było osobiście zainteresowane dyskredytacją sędziego Mariusza Lewińskiego za ujawnione nieprawidłowości. Zamiast ścigać przestępców postawiono płk. M.Lewińskiemu fałszywe zarzuty spreparowane w prokuraturze wojskowej celem dyskredytacji uczciwego sędziego. Do skazania oczywiście nigdy nie doszło. Postępowania karne umorzono z uwagi na brak znamion przestępstwa i z uwagi na odstąpienie od oskarżenia. W prokuraturze wojskowej niszczono dowody z dokumentów wskazujące od samego początku, że żadnych przestępstw nie popełniono. Natomiast prokuratorzy wojskowi, sprawcy zniszczenia dokumentów nie ponieśli żadnych konsekwencji swojego postępowania.

Mimo licznych szykan Mariusz Lewiński pozostał nieugięty. Aby uniemożliwić mu dalszą służbę w 2010 r. przeniesiono go w stan spoczynku.  Tym niemniej sędzia M.Lewiński przez wiele lat musiał walczyć o dobre imię a przestępcy w tym czasie spokojnie przeszli na sowite emerytury.

Mariusz Lewiński przekazał listę prokuratorów i sędziów stanu wojennego do Centrum Ścigania Zbrodniarzy Komunistycznych i Faszystowskich utworzonego przez Marszałka Seniora Sejmu Kornela Morawieckiego, posła Andrzeja Melaka (Rodzina Katyńska) i Adama Słomkę ze stowarzyszenia weteranów KPN-Niezłomni.

Warto zobaczyć:

https://www.youtube.com/watch?v=W6j8nWxn4IQ&t=3s
https://wpolityce.pl/smolensk/237771-krzeslo-w-krzeslo-z-krzysztofem-parulskim-czyli-jak-general-zmywa-z-siebie-odpowiedzialnosc
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Parulski

 

***

Uprzejmie informujemy, że popieramy kandydaturę sędziego Teresy Kurcyusz-Furmanik – wspieraną przez Kluby „Gazety Polskiej” oraz środowisko Strefy Wolnego Słowa. Zaproponowaliśmy wśród naszych sympatyków, aby przy zbieraniu podpisów pod kandydatem do KRS naszego środowiska (sędzia płk Mariusz Lewiński – info powyżej) prosić również o podpisy pod zgłoszeniem do Krajowej Rady Sądownictwa sędziego Teresy Kurcyusz-Furmanik. Dziękujemy za przesłane, zabrane podpisy!

Ojciec sędziego Teresy Kurcjusz – Furmanik,  adwokat śp. Jerzy Kurcjusz w PRL bronił działaczy KPN.

W latach 1982-1987 Teresa Kurcyusz-Furmanik pełniła funkcję doradcy prawnego osób z kierowniczych struktur NSZZ „Solidarność”, a w czasie trwania stanu wojennego aktywnie uczestniczyła w obronie aresztowanych związkowców. Jako adwokat udzielała pomocy prawnej oraz podejmowała się obrony w procesach, a także przed kolegiami ds. wykroczeń w sprawach przeciwko członkom „Solidarności”, drukarzom i kolporterom wydawnictw podziemnych. W 1983 roku wygłaszała prelekcje z zakresu postępowania karnego dla słuchaczy Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele Podwyższenia św. Krzyża w Gliwicach. Od 12 lutego 1985 do 26 października 1989 była rozpracowywana przez Wydział III WUSW w Katowicach w ramach KE krypt. „Córka”. Objęta „pełną kontrolą operacyjną” ze względu na fakt wspierania osób prowadzących „wrogą działalność polityczną i represjonowanych za tę działalność oraz ich rodzin”. 1 maja.1984 roku zostało przeciwko niej wszczęte spreparowane dochodzenie w sprawie podjęcia działań w celu wywołania niepokoju społecznego w Katowicach, czynnej napaści na funkcjonariusza MO oraz stawiania oporu przeciwko czynności służbowej tj. o przestępstwo z art. 282 „a” § 1 kk, 234 §1 kk i 235 kk i 236 kk (bierny opór i znieważanie funkcjonariuszy). Na mocy amnestii Prokuratura Wojewódzka w Katowicach umorzyła śledztwo. Akta sprawy zostały złożone w archiwum IPN Ka 029/767 (9393/III), IPN Ka 230/2937, IPN Ka 064/143, IPN Ka 064/149.

 

***

ULOTKA-POP-END_

POBIERZ ULOTKĘ

ULOTKA POP END!

***

POBIERZ BANERKI I UMIEŚĆ

NA PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH!

baner 1

baner2baner 3

***

 

Sędzia płk Mariusz Lewiński

przed Sądem Najwyższym

MLewinski4

***

Rozmowa z sędzią płk Mariusz Lewiński

z 2014 roku

MLewinski6

***

Adam Słomka o sądownictwie

as tvp

***

Dyskusja w Studio Polska

miernik tvp

***

Proces b. prokurator PRL

Edward Zalewski vs Adam Słomka

zalewski

***

***

OBECNIE STRONA ZNAJDUJE SIĘ W BUDOWIE

ulotka frks!

ULOTKA FRKS

***

FORMULARZ KONTAKTOWY

 

 

KONTAKT:

Przewodniczący Konfederacji Polski Niepodległej – NIEZŁOMNI

Adam Słomka, tel. 601 64 60 80